Om hjärtstartare

Hjärtstartare har funnits under en längre tid i Sverige men det är de senaste åren som spridningen verkligen har tagit fart. Förhoppningsvis kommer detta att fortsätta vilket innebär att fler liv kommer att kunna räddas. Om ett hjärtstopp har inträffat brukar man säga att för varje minut som går minskar chanserna att överleva med cirka 10%. Målet för allmänheten är att kunna defibrillera (skicka en strömstöt) inom 5 minuter. Enda sättet att lyckas med detta är om det finns en hjärtstartare i närheten.